REZISTENTA MATERIALELOR PDF

Listen to Rezistenta Materialelor | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create.. Cork. 16 Tracks. This site uses cookies from Google to deliver its services and to analyze traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site. their live performances combine the electronic music with other classical music instruments (violin, trumpet, horn, trombone, etc) as well as visual art or plastic.

Author: Mijas Kirg
Country: Finland
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 16 May 2013
Pages: 155
PDF File Size: 10.79 Mb
ePub File Size: 9.9 Mb
ISBN: 411-8-46836-849-7
Downloads: 75692
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moshura

Se cunoaste sectiunea grinzii deci si modulul de rezistenta si materialul din care aceasta este confectionata. Datorita faptului ca e este rezsitenta, rezulta ca efortul unitar s este constant pe toata sectiunea.

More stuff

Integrand rotirea specifica se poate calcula unghiul de rasucire cu care se rotesc una fata de cealalta, doua sectiuni ale barei situate la distanta l: Cunoscand deformatiile celor 3 materualelor ale barei, va rezulta deformatia totala a barei, conform relatiei Calculul in domeniul flambajului elastic.

Se noteaza cu e si reprezinta raportul dintre deformatia liniara a corpului, D l si lungimea initiala l a acestuia: Grinda este static determinata daca in reazeme exista in total 3 necunoscute.

Limita de valabilitate a formulei lui Euler. Se determina efortul unitar efectiv, care se compara cu cel admisibil.

TOP Related  IT3800 PDF

Se definesc urmatoarele marimi geometrice ale suprafetei: In cele ce urmeaza se va intelege prin eforturi fortele de matfrialelor N, T si M pe fata din dreapta. Eforturile depind de incarcari si materialeloor functii de x, adica de coordonata care da pozitia sectiunii. In mod similar, se obtine: Expresiile sarcinilor critice pentru cazurile II, III si IV pot fi stabilite si pe cale analitica, luand in consideratie conditiile la limita corespunzatoare.

Se considera un element de bara de lungime dx.

Rezistența materialelor

Nivelul maxim al tensiunii pina la care este valabila legea lui Hooke se numeste limita de proportionalitate si se noteaza s p. Pe fata din stanga a sectiunii, aceleasi eforturi sunt pozitive cand au sensuri opuse. Pentru oricare 2 axe perpendiculare y si z se poate scrie. Tensiuni, deformatii specifice si deplasari. In mod asemanator se definesc coeficientii de siguranta fata de alte stari critice limita de curgere, limita de elasticitate etc.

Din motive de simetrie, momentele de inertie fata de oricare diametru sunt egale. Suprafata este simetrica fata de axa y, deci centrul de greutate se va afla pe aceasta axa. In rezistenta materialelor corpurile se studiaza tinand seama de faptul ca ele se deformeaza sub actiunea sarcinilor.

rezistenta materialelor on Vimeo

Valorile lor se obtin prin reducerea in raport cu centrul de greutate al sectiunii considerate a tuturor fortelor date inclusiv reactiuni din partea stanga a sectiunii sau a celor din dreapta cu semn schimbat. Pe intervalul dx nu se aplica nici o forta concentrata, dar se considera ca exista o sarcina uniform distribuita p fig.

TOP Related  CATALOGO CILINDROS HIDRAULICOS PARKER PDF

Formula lui Euler nu este valabila in acest domeniu. Se considera o bara dreapta, supusa la incovoiere simpla sub actiunea a trei tipuri de sarcini: Lunecarea specifica sau deformatia unghiulara specifica rezistnta masoara prin unghiul g cu care se modifica unghiul drept al elementului de volum care apartine corpului supus deformarii. Daca rezisgenta noteaza cu L unitatea de lungime, momentul static se exprima in L maaterialeloriar momentul de inertie in L 4.

Se spune ca o bara dreapta este solicitata la intindere mzterialelor. Principiul fundamental care trebuie avut in vedere in calculul de rezistenta este: Se observa ca momentul incovoietor maxim se obtine pe intervalul Cunoscand forma sectiunii, se determina aria sectiunii A si se calculeaza raza de inertie.

Avand in vedere faptul ca e este o marime adimensionala, din relatia 1 rezulta ca unitatea de masura pentru E este aceeasi ca si pentru efortul unitar. Momentul de inertie se determina cu relatiile: